สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยภาคกลาง จัดชุดธารน้ำใจฯ ออกแจกจ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับนายไชยโรจน์  มีแดง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนางอมรรัตน์  มีแดง  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นำชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่มจำนวน 2,705 ชุด มอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ บริเวณลานตากข้าวสินรุ่งเรืองตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 9 กันยายน 2554

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330