สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดชัยนาท


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นางพัชรา  โพธิ์สุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท  พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  ร่วมกับนางสาวภาวิณี  อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  และคณะ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 1,700 ชุด มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย ณ ตำบลบางหลวง ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา, ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง ,ตำบลคุ้งสำเภา และตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท วันที่ 10 กันยายน  2554   

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330