สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
เยี่ยมหน่วยเรือท้องแบนสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสิงห์บุรี


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

         พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าพบนางสาววนิดา  สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี ที่ประสบอุทกภัย โดยนำเรือท้องแบนสภากาชาดไทย ช่วยเหลือรับ-ส่งผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลอินทร์บุรี จำนวน 1 ลำ และรับส่ง-ขนสิ่งของ ณ หน้าอำเภออินทร์บุรี พร้อมเยี่ยมชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัย ณ บ้านประโมง ตำบลประสุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 9 กันยายน 2554

        


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330