สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์

         วันที่ 14 กันยายน 2554  นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  นางอมรรัตน์  มีแดง  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ และน้ำดื่ม  จำนวน  1,235 ชุด  เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย   ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330