สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชภัฎสวนดุสิต...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  รับมอบเงิน จำนวน 7,200 บาท จากนักศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ศูนย์การเรียนระนอง 2   เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ  สภากาชาดไทย วันที่  21  กันยายน  2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330