สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮั้วฟง รับเบอร์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

นางสาวอรสา  เพชรคง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  รับมอบเงิน จำนวน 50,000  บาท จากคุณอรนุช  สุรัชรุ่งโรจน์กุล ผู้แทนจากบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ  สภากาชาดไทย วันที่  21  กันยายน  2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330