สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

บ.หลักทรัพย์บัวหลวง ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี   ผู้อำนายการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย     รับมอบถุงยังชีพ  จำนวน  498  ถุง    จากคุณพิเชษฐ์  สิทธิอำนวย  กรรมการผู้อำนวยการ   บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)      เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย      ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย  วันที่  30 กันยายน  2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330