สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

คิวเอ็มพี ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

นายสุวรรณ   อโนมคุณธาดา  ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  บริษัท คิวเอ็มพี จำกัด มอบเนื้อหมูบด จำนวน 200 กิโลกรัม รวมมูลค่า  26,000  บาท ให้แก่นางคนึงนิจ  จันทรทิน พยาบาล 6  หัวหน้าหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  เพื่อผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท  วันที่ 25 กันยายน 2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330