สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ทีพีไอ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

        เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ  เพ็ชร์คำ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์    สภากาชาดไทย     รับมอบน้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร   จำนวน   17,000  ขวด  จากคุณนันทา   วงศ์ปิยนันทกุล  รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรการ บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด  และบริษัทในเครือ   พร้อมคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย    ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ  สภากาชาดไทย   วันที่  28  กันยายน  2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330