สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
น้ำมันบริโภคไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

        เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ  เพ็ชร์คำ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์     สภากาชาดไทย     รับมอบเงินจำนวน    100,000    บาท จากคุณบุษกร    อ่อนประดิษฐ์  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด  บริษัท น้ำมันบริโภคไทย  จำกัด  และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย    ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ  สภากาชาดไทย   วันที่  28  กันยายน  2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330