สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
บีเบอร์รี่ คอสเมติก ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

       เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ  เพ็ชร์คำ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์   สภากาชาดไทย     รับมอบเงินจำนวน  10,000  บาท     จากคุณศกัญ  แก้วประจันทร   ตัวแทนจากเวชสำอาง บีเบอร์รี่ คอสเมติก และคณะ   เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย    ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ  สภากาชาดไทย   วันที่  28  กันยายน  2554

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330