สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

        เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงิน จำนวน 48,085.50 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ  ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย วันที่  29 กันยายน 2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330