สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ ปทุมธานี

       เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมทีมอาสาสมัคร นำชุดอาหารพร้อมรับประทานและน้ำดื่ม จำนวน 3,500 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุกภัยในพื้นที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และอีก 1,000 ชุด พร้อมเรือ 12 ลำ มอบให้ผู้แก่ประสบอุทกภัยในซอยจรัญสนิทวงศ์ 79 และซอยใกล้เคียง กรุงเทพมหานคร  นอกจากนี้ยังได้นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ พร้อมน้ำดื่ม  จำนวน 2,200 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นนทบุรี  โดยมอบให้ศูนย์อพยพวัดไพร่ฟ้า  จ.นนทบุรี  จำนวน  500  ชุด  และ  หมู่ที่ 1-8 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  จำนวน 1,700 ชุด  พร้อมกันนี้ได้มอบแพน้ำใจ จำนวน  2  ลำ  เพื่อใช้ในการขนส่งสิ่งของและผู้ประสบภัย   โดยได้รับการสนับสนุนการขนส่งจากบริษัท บ้านปู จำกัด  วันที่  1  พฤศจิกายน  2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330