สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเรือยางติดเครื่องยนต์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับแพทย์หญิงมาลินี สุเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กำกับดูแล สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับมอบเรือยางติดเครื่องยนต์  จำนวน 40 ลำ จากคุณประไพ ทยานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการขนส่งผู้ป่วยที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยและยังคงอาศัยอยู่ในบ้าน ส่งผลให้รถพยาบาลไม่สามารถเข้าถึงได้ ตามที่ประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วย กทม.1646 ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330