สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ASUS ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี   ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  รับมอบเงิน จำนวน 50,000  บาท   จากคุณพรเทพ  วัชรอำนวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัสซุสเทค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย     ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ   สภากาชาดไทย  วันที่  10 พฤศจิกายน   2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330