สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

บ.เคนมิน ฟู้ดส์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี   ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000  บาท จาก Mr.Yuki  Takamura กรรมการผู้จัดการบริษัท เคนมิน ฟู้ดส์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด   เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย     ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ   สภากาชาดไทย  วันที่  10 พฤศจิกายน   2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330