สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

อิออน กรุ๊ป ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี   ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  รับมอบเรือไฟเบอร์พร้อมไม้พาย จำนวน  50 ชุด  เตาแก๊สปิกนิก จำนวน 50 เตา และ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน  50  เครื่อง  จากนายเคนอิชิ  ฮิราโอะ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด และ Mr.Yasuhiko  Kondo  กรรมการผู้จัดการบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)   เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย     สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์   สภากาชาดไทย  วันที่  10 พฤศจิกายน   2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330