สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

บ. เฮลท์  ซัพพอร์ท เฮ้าส์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

นางสาวทองเปลว  พงษ์รัตน์   หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  รับมอบเงิน จำนวน 30,000  บาท จากคุณพนารัตน์  หิ้นยกฮิ่น  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด  ผู้แทนจากบริษัท เฮลท์  ซัพพอร์ท เฮ้าส์ จำกัด   เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย     ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย  วันที่  10 พฤศจิกายน   2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330