สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มความร่วมมือไทย-ลาว-เวียดนาม.. ช่วยผู้ประสบอุทกภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

กลุ่มความร่วมมือไทย-ลาว-เวียดนาม (รวมตัวเฉพาะกิจ) มอบเรือแบบกระทงของเวียดนาม ซึ่งทำจากไม้ไผ่และเคลือบน้ำมันยางชันธรรมชาติ จำนวน 40 ลำ ให้แก่ นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งได้มีการทดสอบการใช้งาน ณ กรมเจ้าท่า และสาธิตการใช้งานโดยนักประมงชาวเวียดนาม บริเวณรอบสระน้ำ สถานเสาวภา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 และจะได้นำมามอบอีก 40 ลำ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330