สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย

บรรเทาทุกข์แรงงานต่างด้าวผู้ประสบอุทกภัย

 
                เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมทีมอาสาสมัคร มอบชุดอาหารพร้อมรับประทาน พร้อมน้ำดื่ม (สำหรับ 1 คน รับประทานได้ 2 วัน ) จำนวนทั้งสิ้น 1,500 ชุด ให้แก่แรงงานต่างด้าวผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้รับการประสานการช่วยเหลือจากเครือข่ายแรงงานไทย-พม่า ทั้งนี้ได้มอบนมผงสำหรับเด็ก ผ้าอ้อมเด็ก นมกล่องยูเอสที และยาสามัญประจำบ้าน โดยได้รับการสนับสนุนการขนส่งจาก บริษัท บ้านปู จำกัด วันที่ 11 พฤศจิกายน2554

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330