สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

Mr. Charoen Viensirinantachote บาทหลวงจากประเทศเกาหลี ส่งผู้แทนมอบเงินจำนวน  34,125 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย วันที่  15 พฤศจิกายน  2554

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330