สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ชาวไทยในเนเธอร์แลนด์  มอบเงินจำนวน 500,000 บาท ผ่านรายการบุษบาบานเช้า ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  เขตพญาไท กรุงเทพฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330