สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ลิ้งค์เลเทอร์ส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

      พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  รับมอบเงินจำนวน  750,000 บาท  จากคุณวิไลลักษณ์  โอฆานุรักษ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  และคณะ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสอุทกภัย    ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ  สภากาชาดไทย   วันที่  15  พฤศจิกายน  2554          

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330