สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง ช่วยผู้ประสบอุทกภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

คุณภานนท์ ทรัพย์ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเรือพาย จากตัวแทนศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย    บริเวณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330