สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ชาวกระทูนเหนือ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

นางสาวองุ่น  วงศ์เจริญ  หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 34,000 บาท  จากตัวแทนชาวบ้านหมู่ 1 และ 8 ตำบลกระทูนเหนือ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย  ณ สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง    วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330