สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ตามโครงการ “9 กิจกรรม บรรเทาทุกข์ ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์ราชัน”

วันที่ 11 ม.ค. 2555
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

“เวชพาหน์” เรือพระราชทาน รักษาพยาบาลทางน้ำ ลำเดียวในโลก

ออกให้บริการรักษาพยาบาลฟรี ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย   เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์  ตามโครงการ “9 กิจกรรม บรรเทาทุกข์ ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ  5 ธันวาคม 2554  ร่วมกับนางวาสินี  ผิวผ่อง  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด โดยมีแพทย์หญิง ช. เขมศิริ  คงรักเกียรติยศ  เป็นหัวหน้าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ซึ่งออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  รักษาโดยวิธีฝังเข็มประยุกต์  ให้ความรู้เรื่องสุขศึกษา  พร้อมมอบเครื่องกันหนาว  เครื่องอุปโภค-บริโภค และชุดทำความสะอาดบ้านเรือน  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งแม่น้ำลำคลองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม 2555  ณ  วัดสามไถ  หมู่ที่ 1  ตำบลสามไถ  อำเภอนครหลวง   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วันที่ 10 มกราคม 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330