สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.นนทบุรี


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย   เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์  ร่วมกับนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  โดยมีแพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์  ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  รักษาโดยวิธีฝังเข็มประยุกต์ บริการทันตกรรม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  พร้อมกันนี้ได้ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา  และมอบของขวัญจากสภากาชาดไทยพร้อมชุดทำความสะอาดบ้านเรือน แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งแม่น้ำลำคลอง ณ ลานเอนกประสงค์ใต้สะพานพระราม 4 ท่าน้ำปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันที่ 16 มกราคม 2555  

 ในการนี้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์จะให้บริการในจังหวัดนนทบุรี ดังต่อไปนี้           

วันที่ 16-18 มกราคม 2555      ณ ลานเอนกประสงค์ใต้สะพานพระราม 4 ท่าน้ำปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด

วันที่ 19 มกราคม 2555            ณ วัดไทรม้าเหนือ อำเภอเมืองนนทบุรี

วันที่ 20 มกราคม 2555            ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อำเภอเมืองนนทบุรี

วันที่ 21-22 มกราคม 2555      ณ วัดตึก อำเภอเมืองนนทบุรี


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330