สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 100,000  บาท  จากคุณสมชัย  อัศวสันติ  ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานิติบุคคลอาคารชุด เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์  ผู้แทนจากนิติบุคคลอาคารชุด เดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์    เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ  ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย  วันที่ 25 มกราคม 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330