สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ ฝ่ายประถม ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 55,555  บาท จากรองศาสตราจารย์สุปาณี  จิราณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม ผู้แทนคณาจารย์และนักเรียน   เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวได้จากการจัดกิจกรรม Christmas Charity  เมื่อปลายปีที่ผ่านมา    โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  วันที่ 26 มกราคม 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330