สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 9,000  บาท และเครื่องอุปโภค – บริโภค กว่า 12 รายการ  อาทิ ข้าวสาร  น้ำดื่ม  เครื่องกระป๋อง  เครื่องปรุงรส ยากันยุง ถ้วยโฟม ช้อนพลาสติก  เป็นต้น จากคุณโสฬส  พุทธิเภษัช  ผู้จัดการส่วนพนักงานสัมพันธ์ ผู้แทนจากบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)   เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ  สภากาชาดไทย  วันที่ 26 มกราคม 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330