สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

บ.สแตนดาร์ดอิเล็คทริค ช่วยผู้ประสบอุทกภัย  

 

                นางสาวทองเปลว  พงษ์รัตน์   หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  รับมอบเงินจำนวน  31,430 บาท  จากตัวแทนของ STANDARD ELECTRIC WORKS  CO., LTD.   เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย    ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ  สภากาชาดไทย   วันที่  27  มกราคม  2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330