สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

บ.นวกิจประกันภัย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
 
         วันที่  27  มกราคม  2555 นางสาวอรสา  เพชรคง   รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  รับมอบเงินจำนวน  200,000 บาท  จากคุณนลินา  โพธารามิก  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  และคณะ  เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย  ณ  ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ  สภากาชาดไทย  

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330