สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

SCG มอบส้วมกระดาษ 450 ชุด ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบส้วมกระดาษ จำนวน 450 ชุด จากคุณเชาวลิต ตรีจักษ์ ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ  ผู้แทนจากบริษัท เอสซีจี พลาสติก จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330