สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

Healthcare Supply Chain Disaster Management

 
                       พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา เรื่อง "Healthcare Supply Chain Disaster Management " ในมุมมองของ Supply Chain เพื่อสรุปบทเรียนและวางแผนการบริหารจัดการทางการแพทย์ภายใต้ภาวะภัยพิบัติสาธารณะ  ณ  ห้องประชุม Meeting Room 2‏ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330