สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัท บรอดคาซท์ ไทยเทเลวิชั่นฯ


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

   พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัท บอรดคาซท์ ไทยเทเลวิชั่น จำกัด เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่  โดยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330