สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ ให้บริการผู้ป่วยโรคตาในพื้นที่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.. 2555  นางช่อฟ้า มหาวินิจฉัยมนตรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  ร่วมกับ แพทย์หญิงอุไรวัลย์  ตินนังวัฒนะ ตรวจเยี่ยมคนไข้หลังการผ่าตัด  ในโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย    ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   และมอบชุดของขวัญจากสภากาชาดไทยให้แก่ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดด้วย  ซึ่งหน่วยแพทย์โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ  ให้บริการตรวจรักษาผู้มีปัญหาโรคตาจำนวน  191  ราย  และผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจก  ต้อหิน  และต้อเนื้อ  จำนวน  130  ราย  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่    อำเภอราชสาส์น    จังหวัดฉะเชิงเทรา  ระหว่างวันที่   6 - 10 กุมภาพันธ์ 2555

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330