สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทยร่วมประชุมโคคา-โคลา


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมเชิงลึก ร่วมกับ สภากาชาดสากลและมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ในโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 โครงการนี้ได้รับการชื่นชมในระดับนานาชาติ ทั้งนี้กาชาดสากล และโคคา-โคลา มีความประสงค์ที่จะพัฒนาความร่วมมือไปสู่ระดับโลก จึงต้องการศึกษาความสำเร็จของโครงการนี้ เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก จึงจัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุม  Thailand ชั้น 4 อาคารไทยน้ำทิพย์ นอร์ธปาร์ค กรุงเทพฯ  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330