สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

Fitflop ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน  250,000  บาท จากคุณสุกฤษ  วารีราชอุทัย  ผู้จัดการทั่วไป สายพัฒนาธุรกิจ ผู้แทนจาก บริษัท สตาร์ แฟชั่น (2551) จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นการหักรายได้จากการจำหน่ายรองเท้าแบรนด์ Fitflop  ภายใต้แคมเปญ Frou Princess Flood Relief  ซื้อ  Fitflop ทุกๆ  1 คู่  หักรายได้ให้สภากาชาดไทย จำนวน  500  บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย    แฟชั่นแกลลอรี่ ชั้น 1  ศูนย์การค้าสยามพารากอน   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330