สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อเบอร์ดีน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี   ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  รับมอบเงิน จำนวน 300,000 บาท  จากคุณสุจารี  จันทร์สว่าง  กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ณ  ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ  สภากาชาดไทย   วันที่  13  มกราคม 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330