สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

น้ำใจ ร่วมใจ ไทย-ญี่ปุ่น ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

                       พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  รับมอบเครื่องบริโภค อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  ขนม น้ำดื่ม ฯลฯ  จาก Mr.Noritaka Takahashi  ผู้จัดการทั่วไป ประจำสาขากรุงเทพมหานคร และคณะ  ผู้แทนจาก ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด “น้ำใจร่วมใจ ไทย-ญี่ปุ่น”  เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย       ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ  สภากาชาดไทย   วันที่  14  กุมภาพันธ์  2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330