สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักโรคติดต่อทั่วไป ดูงานด้านโลจิสติกส์ของสภากาชาด


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

นางสาวอรสา  เพชรคง  รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ทั้งในภาวะปกติและภัยพิบัติ โดยวิทยากรจากสำนักงานบรรเทาทุกข์  4 ท่าน ได้ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล การขนส่ง การจัดการคลังพัสดุ และการจัดแจกเครื่องอุปโภค-บริโภคไปยังผู้ประสบภัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมคลัง  ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย วันที่ 24 เมษายน 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330