สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

        นางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกช์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตรพื้นฐานและเฉพาะทางด้านการบรรเทาทุกข์ โดยมีนางมณีรัตน์ ศรีสารคาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกกล่าวต้อนรับ ในการนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมบรรยาย โดยมีนางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยและอาสาสมัครเข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330