สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน  วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา พร้อมมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยมีนายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นางนิภาภรณ์ ชื่นวาริน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยเข้าร่วมในพิธี  ณ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม วันที่ 28 เมษายน 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330