สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยบ้านวังข่อย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 8 พ.ค. 2555
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2555  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยหน่วยเคลื่อนที่เร็ว สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับนายพรชัย ถมกระจ่าง นายอำเภอหัวหินและคณะ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเบื้องต้นณ บ้านวังข่อย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
  
ทั้งนี้  วาตภัยจากเหตุการณ์ฝนตกหนักเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ที่หมู่ 4 บ้านวังข่อย หมู่ 6 บ้านห้วยมาก หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 8 บ้านป่าเฉลา จำนวน 74 หลังคาเรือน บ้านเรือนประชาชนเสียหายระดับ 3 คือเสียหายมาก และไม่สามารถอยู่อาศัยได้  เสียหายปานกลาง จำนวน 20 หลังคาเรือน

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330