สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 8 พ.ค. 2555
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2555  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  โดย สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธื  ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และอบต.ตำบลทับใต้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านวังข่อย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330