สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 3 พ.ค. 2555
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2555   สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ร่วมกับนางเสาวลักษณ์ สิงโตกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนบ้านริมบึง 200 ปี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330