สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กาชาดฟิลิปปินส์เยี่ยมชมสภากาชาดไทย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

            พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กาชาดฟิลิปปินส์ พร้อมบรรยายกิจกรรมสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย วันที่ 8 พฤษภาคม 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330