สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด 2555


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ประชุมร่วมกับคุณบุษยดา ยังเฟื้องมนต์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ในโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” ประจำปี 2555 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการพิจารณาปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินร่วมกัน ณ ศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330