สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ผู้แทนพระองค์ฯ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และยา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 8 พ.ค. 2555

วันที่ 8 พฤษภาคม 2555   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีความห่วงใยราษฎรที่ประสบพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนพังเสียหายในหลายอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย อำเภอกมลาไสย และหอประชุมโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330