สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน

และบรรเทาภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่เคยประสบอุทกภัย

 

เจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัย  ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  จัดกิจกรรมนันทนาการและให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ภายใต้ชื่อ “กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาภัยสำหรับโรงเรียน” ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่เคยประสบอุทกภัย จำนวน 1,500 คน จาก 14 โรงเรียน ใน 7 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี กรุงเทพมหานคร นครปฐม ฉะเชิงเทรา ลพบุรี และอุทัยธานี  ทั้งนี้ได้มอบเสื้อยืดกาชาดเตือนภัย และกระเป๋าเป้เตรียมพร้อมอพยพสำหรับเด็ก คนละ 1 ชุด ด้วย  โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 31 พฤษภาคม 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330